script type="text/javascript"> $(function(){ $(".mainmenu dl").hide(); $("li.mainmenu").hover(function(){ $(this).find("dl").stop(true,true); $(this).find("dl").slideDown(); },function(){ $(this).find("dl").stop(true,true); $(this).find("dl").slideUp(); }); })

曲师大校字〔2021〕51号关于成立第十届本科教学督导委员会的通知

作者: 时间:2021-10-28 点击数:

曲师大校字〔2021〕51号关于成立第十届本科教学督导委员会的通知

Copyright© 2017 jxyjypgzx.qfnu.edu.cn All Rights Reserved. 曲阜师范大学教学研究与评估中心版权所有 

地址:曲阜市静轩西路57号  邮编:273165